ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://www.evgapastries.gr οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και, σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από αυτούς, οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των όρων χρήσης του. Οι νομικές πληροφορίες και οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

2. Για την πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προμήθεια του εξοπλισμού και των τεχνολογικών μέσων που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και για την καταβολή τυχόν τελών σε παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Με την είσοδο στον δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι η EMFI Α.Ε. και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή και λειτουργία του δικτυακού τόπου δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, ακόμη και από αμέλεια, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ήθελε προκληθεί σε οποιονδήποτε,  ιδίως από την πρόσβαση, την χρήση και την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο, από την «φόρτωση» (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από αυτόν, καθώς επίσης από τυχόν ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικό (software) ή δυσλειτουργία προγράμματος ή από οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από την σύνδεση δικτύου.

3. Η EMFI Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την σαφήνεια και την πληρότητα των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του πρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και για την διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφονται ή προβάλλονται σε αυτόν. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και το εν γένει περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με αυτά.

4. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών  της EMFI Α.Ε. (με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων) και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (downloading), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της EMFI Α.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της EMFI Α.Ε. ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου.

5. Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και ιδίως της νομοθεσίας που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, επιπλέον δε οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του. Για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στην EMFI Α.Ε. ή σε τρίτον ως αποτέλεσμα κακής ή αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου από τον χρήστη / επισκέπτη, αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο χρήστης / επισκέπτης.

6. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει σε αυτόν οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή εν γένει να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Η EMFI Α.Ε. καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δημιουργία, παραγωγή και λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη ήθελε προκληθεί σε τρίτους ως αποτέλεσμα της παραπάνω περιγραφόμενης παράνομης ή αθέμιτης συμπεριφοράς επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της.

7. Σύνδεσμοι (Hyperlinks): Η EMFI Α.Ε. δεν ελέγχει, ούτε ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων όπου ο παρών δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και μόνον φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι η EMFI Α.Ε. δεν υιοθετεί ή αποδέχεται, ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία ο παρών δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners).

8. Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει) και του ευρωπαϊκού δικαίου και συγκεκριμένα του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 με ονομασία «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», αποκαλούμενου και εν συντομία GDPR (General Data Protection Regulation), που ετέθη σε ισχύ στις 25.5.2018. Η χρήση / επίσκεψη του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / επισκεπτών. Αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

9. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί "cookies", μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (4 KB το πολύ) που μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σχετικά με συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου ή για στατιστικούς λόγους. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του με τέτοιον τρόπο ώστε να ειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.

10. Αναθεώρηση του παρόντος: Η EMFI Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

12. Αρμοδιότητα για επίλυση διαφορών: Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.