800 11 87400

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας καταναλωτών

EMFI AE
Ιερά Οδός 88, ΤΚ 10447, Αθήνα
Τηλ: 210 3487400     Email: [email protected]  

 Site EMFI: www.emfi.gr